Podijeli

Zupa_sv._Kriza_-_minis

Ministranti – poslužitelji oltara


Ulazna_procesijaMinistrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori. Latinska riječ "ministrare" znači služiti. Kao što ministri u državi služe na dobro svih građana tako je i ministrant službenik oltara. On je sudionik bogoslužja. Župna zajednica ga izabire i prihvaća između mnogo dječaka. Budi stoga ponosan i radostan jer si pozvan na tako uzvišenu službu.

Bogoslužje (liturgija) je posebno slavlje u čast samome Bogu. Biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego je to i odgovornost. Svi veliki ljudi u povijesti spasenja, kao što su proroci i sveci, svoju su službu shvaćali kao veliko zauzimanje za Božju stvar.
Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu. Stoga se od poslužitelja oltara očekuje posebna pozornost i sabranost. Zato ministrant pozorno prati odvijanje obreda, moli se sabrano, dostojanstveno i pobožno se vlada. To vladanje treba vjernike poticati na molitvu. Nikako ne bi bilo u redu da svojim ponašanjem i držanjem na bilo koji način ometa svećenika ili vjernike.

Ministrantsko odijelo (alba, pojas i križ) ne želi samo uljepšati ministranta kao osobu, već želi obogatiti liturgiju. Lijepo odjeven ministrant, uz svečano i ozbiljno ponašanje, je ukras liturgije. Kao što brižno ukrašavamo oltar cvijećem i svijećama, tako su i ministranti isto hvalospjev bogoslužja samom Bogu.


Kakav ministrant?

Noenje_kadionice_i_laice

Dobrog ministranta moraju resiti i ove osobine:

1. Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanjem. Nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što god radi neka bude na veću slavu Božju.

2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu.

3. Čistoća duše. "Na goru Gospodnju smije uzaći samo onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno". Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati grijeha, a ako teže sagriješi čim prije čisti dušu u ispovijedi.

4. Strahopočitanje. Ne samo prema Bogu. Već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.
5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu ima obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za nj veliko i važno.

6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijateljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.

7. Marljivost. Poslužitelji oltara trebali bi biti vrijedni učenici u školi, a napose u vjeronauku.


Dužnosti ministranata

Noenje_i_dranje_misalaSvi ministranti naše župe sačinjavaju „zbor ministranata“. Na čelu zbora nalazi se dekan ministranata. Ministranti su podijeljeni u dvije skupine: stariji (srednjoškolci) i mlađi (osnovna škola). U „zbor ministranata“ može biti primljen svaki dječak koji ima pravu nakanu tj. služiti na veću slavu Božju. Potrebno je redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima subotom u 10 sati.

Ministranti se u našoj župi nakon potrebne obuke uobičajeno svečano primaju u službu na prvu nedjelju Došašća. Tada dekan ministrantskog zbora traži pred župnom zajednicom od župnika da primi nove kandidate u službu oltara. Oni javno obećaju da će svojim ponašanjem, pobožnošću i revnošću biti drugima poticaj te da su spremni preuzeti ovu službu. Potom župnik blagoslovi njihova ministrantska odijela. Dok zbor pjeva „Krist na žalu“ novi poslužitelji oltara uz pomoć starijih ministaranata i župnika oblače svoja odijela i prvi put ministriraju.


Pravila ponašanja tijekom ministriranja:Pranje_ruku_kod_prinosa_darova

- doći u sakristiju barem desetak minuta prije mise kako bi se pripremio za ministriranje

- biti uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, ruku i obuće

- prije i poslije mise izmoliti predviđenu molitvu u ministrantskoj sakristiji

- najstariji ministrant određuje službe tijekom ministriranja

- pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara

- pristupati što češće sv. pričesti.

- čuvati i spremati ministrantsko odijelo

- isto tako spremati i čuvati sve crkvene predmete i stavljati ih na određeno mjesto

- ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka


Noenje_i_dranje_oznaka

ZBOR MINISTRANATA ŽUPE SV. KRIŽA


Srednjoškolci
 1.Josip TOMIČIĆ, dekan
 2.Zvonimir BOBAN
 3.Krešimir ĆORAK
 4.Marko PRALAS
 5.Ivan RAGUŽ
 6.Tonći-Ante PRIZMIĆ
 7.Paul MIHOVIĆ
Osmoškolci
 1.Božo VODOPIJA
 2.Mihovil JOVIĆ
 3.Marko RAIČ
 4.Tomislav ŠOLETIĆ
 5.Mihael Ivan BJELOPERA
 6.Zdravko RAGUŽ
 7.Ivan DADIĆ
 8.Vlaho ŽUVELEK
 9.Niko DANIČIĆ
10. Mislav ČAGALJ
11. Pero PASKOVIĆ
12. Ivo ROKO
13. Ante MARINOVIĆ
14. Mario MARINOVIĆ
15. Ivan KRKIĆ
16. Đivo KRESIĆ
17. Šimun Brčić
18. Tomas Krkić
19. Mato Mitrović
20. Roko Miljas
21. Nikla Hrtica

Ministranti_Zupe_sv._Kriza_2