Podijeli

3Na traženje skupine vjernika (uglavnom studenata) privrženih ranijoj liturgijskoj tradiciji za slavljenjem sv. Mise po izvanrednom obliku rimske liturgije ('forma extraordinaria'), župnik župe sv. Križa u Gružu fr. Mihael Mario Tolj OP celebrirao je u nedjelju 17. srpnja 2011. u 10 sati u crkvi sv. Nikole na Kantafigu tihu misu po dominikanskom obredu (iuxta ritum Ordinis Praedicatorum).


Motuproprijem 'Summorum Pontificum' (čl. 2) iz 2007. godine, papa Benedikt XVI je dao svim svećenicima, bilo svjetovnim bilo redovničkim, dopuštenje da celebriraju bez naroda (ili samo uz jednog ministranta) u izvanrednom obliku rimskog obreda. Dakle, za takvu celebraciju svećenici, prema odredbi motuproprija 'Summorum Pontificum', ne trebaju nikakvo posebno dopuštenje svojih ordinarija ili poglavara. ('Universae Ecclesiae' br. 23)

U župama u kojima je trajno prisutna skupina vjernika privrženih ranijoj liturgijskoj tradiciji, neka župnik rado iziđe ususret njihovoj molbi za slavljenjem svete Mise prema obredu Rimskoga misala objavljenoga 1962. godine ('Summorum Pontificum' čl. 5. § 1).

Može se reći da 'coetus fidelium' (skupina vjernika) postoji na trajan način ('stabiliter existens'), prema smislu čl. 5 § 1 motuproprija 'Summorum Pontificum', kada se sastoji od nekih ljudi pojedine župe koji se, također nakon objave motuproprija, okupljaju zbog svog poštovanja za 'usus antiquior' liturgije, i koji traže da mogu slaviti u župnoj crkvi ili oratoriju, ili kapeli; takva se skupina ('coetus') može sastojati i od osoba koje dolaze iz različitih župa ili dijeceza, i okupljaju se u nekoj župnoj crkvi ili oratoriju ili kapeli u tu svrhu ('Universae Ecclesiae' br. 15).

Dopuštena je uporaba liturgijskih knjiga vlastitih redovničkim redovima koje su bile na snazi 1962. ('Universae Ecclesiae' br. 34).