Ocjena: / 44
LošeOdlično 

Podijeli

Dva_Srca

PRAVILO MOLITVENE ZAJEDNICE "DVA SRCA"

 


Pravilo_Dva_Srca

 

Opća načela

 

Članak 1.

Molitvena zajednica "Dva Srca", osnovana je u župi Svetog Križa u Gružu (u daljnjem tekstu Zajednica). Zajednica je otvorenog karaktera za sve koji žele sudjelovati na molitvenim susretima ponedjeljkom. Molitveni program započinje Gospinom krunicom pola sata prije večernje svete Mise, nastavlja se sv. Misom, iza koje slijedi molitva Časoslova, predavanje i euharistijsko klanjanje. Voditelj zajednice je svećenik iz jednog od Dominikanskih samostana u Dubrovniku.

Zajednica djeluje u duhu poniznosti, skrovitosti, skromnosti („besplatno primiste, besplatno dajte"), nenametljivosti, poslušnosti Crkvi i voditelju Zajednice. Molitveni program se odvija u crkvenim prostorima, uz neizostavnu osobnu i obiteljsku molitvu koja je temelj svakog zajedništva u Bogu. Privatni molitveni krugovi, kao i privatno sastavljene molitve ne preporučuju se, jer nisu u skladu s duhovnošću Zajednice.

 

Članstvo u Zajednici

 

Članak 2.

Članom Zajednice postaje se upisom u Zajednicu, kojem prethodi redovito sudjelovanje u molitvenom programu u trajanju od 6 mjeseci. Kroz to vrijeme budući član može provjeriti želi li stvarno postati članom ove Zajednice i ako to želi, treba se obratiti Voditelju, koji bi s njim obavio razgovor. Nakon toga popunja pristupnicu, i tako i formalno postaje članom ove Zajednice.

 

Članak 3.

Pristupnica sadrži: osobne podatke pojedinca, pobožnosti koje se provode u zajednici (molitva, post, klanjanje) kao i ostale obveze koje je kao član spreman prihvatiti i provoditi. Prilikom popunjavanja pristupnice preporuča se da se popune samo one pobožnosti koje je kao član spreman dosljedno provoditi, jer se na temelju ovih podataka formiraju molitveni lanci, kao neprekidna 24-satna molitva, post i klanjanje. Ukoliko član iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti provoditi preuzete pobožnosti (post, molitva), koje je naveo u pristupnici, to ga ne obvezuje pod grijeh, i ne treba to ispovijedati.

Svi članovi jedanput godišnje obnavljaju svoje članstvo u zajednici (obično je to u mjesecu rujnu), da bi se provjerilo stanje članstva, kao i preuzete obveze koje su kao članovi Zajednice dragovoljno prihvatili popunjavanjem listića.

 

Članak 4.

Član Zajednice ne može istodobno biti član i neke druge molitvene zajednice, već se treba odlučiti kojoj zajednici želi pripadati. To mu je kroz pripremu i omogućeno, te sam u slobodi odabire što mu najviše odgovara.

 

Članak 5.

Članstvo u Zajednici ne ograničava člana da sudjeluje u vjerskom životu vlastite župe, kao što su Sv. Mise, blagdanske proslave, hodočašća, Caritas, susreti katoličkih obitelji, pastoralni rad i si., već se svako sudjelovanje u vjerskom životu župe preporučuje i u skladu je s bitnim ciljevima ove Zajednice.

 

Članak 6.

Član ima udjela u svim duhovnim dobrima ove Zajednice.

Članak 7.

Član je dužan poštivati i živjeti duhovnost Zajednice, svojim primjerom svjedočiti kršćanske vrednote, biti prepoznatljiv po svom vladanju, odijevanju, dosljednosti kršćanskog života u Zajednici i izvan nje.

 

Članak 8.

Član Zajednice, kao i svaki vjernik, dužan je sudjelovati na nedjeljnoj Sv. Misi, dnevno moliti Gospinu krunicu, i ponedjeljkom sudjelovati u molitvenom programu Zajednice.

 

Članak 9.

Za svakog člana crkveni prostor treba biti mjesto susreta sa Gospodinom, mjesto molitve, a nikako mjesto priče, nedoličnog ponašanja i odijevanja.

 

Člana 10.

Član je dužan slušati i poštivati voditelja Zajednice.

 

Članak 11.

Ukoliko član Zajednice očigledno postupa suprotno odredbi članka 7. ovog Statuta, voditelj Zajednice ga može opomenuti, odnosno isključiti iz Zajednice.

 

Grupe i tijela koji djeluju u Zajednici

 

Članak 12.

Unutar Zajednice djeluju tijela i grupe koje se bave određenim poslovima unutar Zajednice, a na dobrobit svih. To su: Odbor, Caritas, pjevački zbor, voditelj hodočašća, voditelj knjižnice.

 

Članak 13.

U ove grupe ulaze isključivo članovi Zajednice po svojim sposobnostima i sklonostima za obavljanje pojedinih aktivnosti, i to na dragovoljnoj osnovi.

Primanje novih, odnosno isključenje članova iz pojedine grupe, dogovara voditelj grupe zajedno s voditeljem Zajednice.

Voditelj Zajednice odlučuje o svim projektima, djelovanju, nastupima unutar i izvan Zajednice, ako se rade u ime Zajednice.

Voditelj Zajednice također imenuje i razrješuje voditelje pojedine grupe. Voditelji grupe odgovoran je za svoj rad voditelju Zajednice.

 

Članak 14.

Svaki član pojedine grupe unutar Zajednice, a osobito voditelji grupa, nastoje živjeti pobožnosti "5 kamenova": dnevno čitanje Biblije, molitva Gospine krunice, mjesečna ispovijed, nedjeljna Euharistija i jednom tjedno post o kruhu i vodi, kao i molitve blagoslova.

 

Članak 15.

Ukoliko se za člana grupe utvrdi da često zanemaruje svoje obveze koje je dragovoljno preuzeo, bez javljanja voditelju grupe, njega se, uz prethodne konzultacije s voditeljem Zajednice, može opomenuti ili isključiti iz rada grupe.

 

Odbor Zajednice

 

Članak 16.

Za donošenje programa i odluka koja se tiču rada i djelovanja Zajednice, njezin voditelj izabire članove Odbora Zajednice (u daljnjem tekstu Odbor). Odbor saziva i njim predsjeda voditelj Zajednice.

Odbor se sastaje jedanput mjesečno ili po dogovoru.

 

Pjevački zbor Zajednice

 

Članak 17.

U okviru Zajednice djeluje i Pjevački zbor Zajednice (u daljnjem tekstu Zbor). Prvenstvena svrha i cilj Zbora je slavljenje i veličanje Gospodina na molitvenom programu Zajednice. Zbor može sudjelovati i u drugim svečanostima koje su organizirane u župi i izvan župe Svetog Križa, kao vjenčanja, proslave blagdana i slično.

 

Član Zbora dužan je sudjelovati na dogovorenim probama Zbora. Odgovornost članova očituje se i u ozbiljnom pristupu probama koje su dogovorene. Član Zbora ne može sudjelovati u radu nekog drugog zbora izvan Zbora zajednice, jer se od njega zahtijevaju redovite probe i nastupi u Zboru zajednice. Redovno sudjelovanje vjernika u crkvenom pjevanju u zboru matične župe ne smatra se pripadnošću drugom zboru (npr. pjevanje na nedjeljnoj Svetoj Misi ili na druge blagdane župe).

 

Za vrijeme molitvenog programa Zajednice, prve dvije klupe s lijeve strane rezervirane su samo za pjevače Zbora, koji redovito sudjeluju na probama.

 

Nastupi zbora izvan Zajednice ne naplaćuju se.

 

Zbor može, uz odobrenje voditelja Zajednice, nastupiti i izvan župe Sv. Križa, ali samo u istom sastavu u kojem sudjeluje i u Zajednici, jer se nastupanje s pjevačima ili glazbenicima koji nisu članovi ove Zajednice, poistovjećuje sa samom Zajednicom te može Zajednici nanijeti štetu. Na primjer, ne može se uvijek znati je li pojedinac ili grupa koja se priključuje Zboru, doličnog ponašanja, odijevanja ili naplaćuje li usluge svojih nastupa.

 

Član Zbora treba biti primjer življenja vrednota koje promiče Zajednica, jer je zbog svog nastupa na svečanostima i Sv. Misama izloženiji i uočljiviji, a samim tim i ogledalo Zajednice.

 

Član Zbora, da bi mogao biti slavitelj, treba biti molitelj.

 

Svrha i cilj Zbora je slavljenje i veličanje Gospodina, a ne prilagođavanje ili ispunjavanje želja pojedinaca izvan i unutar Zajednice, pogotovo ako su one na tragu dokazivanja i isticanja, pa i unutar samog Zbora.

 

Caritas Zajednice

 

Članak 18.

U okviru Zajednice djeluje i Caritas Zajednice (u daljnjem tekstu Caritas). Svrha Caritasa je prikupljanje novčane i materijalne pomoći koja se dijeli potrebnima, koji mogu biti i izvan Zajednice i župe Sv. Križa, sukladno odluci voditelja Zajednice. Akcije Caritasa se prethodno dogovaraju s voditeljem Zajednice.

 

Članak 19.

U Zajednici postoji i takozvana "kašica" u koju se skupljaju novčani prilozi kojima se podmiruju karitativne i druge potrebe unutar Zajednice. Iz kašice se, u skladu s mogućnostima, pomaže i članovima Zajednice slabijeg imovnog stanja, te se pruža pomoć u slučaju bolesti, bilo člana Zajednice ili člana njegove obitelji.

Prilikom sklapanja sakramenta ženidbe, članovima zajednice daruje se Jeruzalemska Biblija i raspelo, a troškovi se također podmiruju iz „kasice".

 

Odluku o utrošku i raspodjeli sredstva iz „kasice" donosi voditelj Zajednice u suglasnosti s članovima Odbora.

 

Za evidenciju utroška novca iz „kasice", zadužuju se dva rizničara koje imenuje voditelj Zajednice.

 

Hodočašća

 

Članak 20.

Članovi Zajednice mjesečno hodočaste u Međugorje. Kraća hodočašća po Hrvatskoj ili BiH, kao i duža hodočašće izvan granica Hrvatske, organiziraju se svake druge godine.

 

Za organiziranje hodočašća u Međugorje zadužen je voditelj hodočašća. Voditelj hodočašća uz dogovor s voditeljem Zajednice obavlja sve tehničke pripreme oko dogovorenog hodočašća (iznajmljivanje autobusa, prodaja karata i slično).

 

O organizaciji nekog većeg hodočašća raspravlja se na Odboru zajednice. Odbor imenuje osobe koje će organizirati takva hodočašća.

 

Ukoliko istovremeno i u isto mjesto hodočašće organizira i neka druga agencija ili grupa, članovi ove Zajednice trebaju hodočastiti sa svojom Zajednicom, a ne s drugim grupama, jer se to protivi duhu zajedništva. Ova preporuka se ne odnosi na obiteljska, župna ili biskupijska hodočašća.

 

Liturgijski kalendar Zajednice

Članak 21.

Nebeski zaštitnik Zajednice je blaženi Ivan Pavao II. Članovi zajednice posebice štuju slijedeće Božje ugodnike sudjelujući na liturgiji na njihove spomendane:


sv. Toma Akvinski 28. I
bl. Alojzije Stepinac 10. II
bl. Ozana Kotorska 27. IV
sv. Katarina Sienska 29. IV
sv. Vinko Ferrerski 05. V
bl. Ivan Merz 10. V
bl. Marija Propetog Petković 09. VII
bl. Augustin Kažotić 03. VIII
sv. Dominik 08. VIII
sv. Marko Križevčanin 07. IX
sv. Anđeli Čuvari 02. X
bl. Ivan Pavao II. 22.X.
sv. Albert Veliki 15.XI.

                                      Dva_srca_grb

Alamat Luka

Radelj Katica

Alamat Maja

Radović Nensi

Bakić Niko

Roko Diana

Balović Jelka

Roko Ivica

Baner Antonija

Rudinica Marija

Baner Matija

Rusković Denis Josip

Bautović Katarina

Sjekavica Marija

Bautović Leo

Spajić Marko

Bencun Gordana

Sršen Ana

Bender Ana

Sršen Dražen

Benić Bautović Lana

Šimunović Lidvina

Benić Zoran

Trogrančić Branka

Blitvić Jele

Trogrančić Tina

Bonić Marija

Turčinović Ivica

Bošnjak Perica

Valjalo Tina

Brailo Ane

Vodopija Božo

Brailo Suzana

Vodopija Marina

Bratoš Krasnić Dubravka

Vraničić Marijana

Brbora Gloria

Vraničić Žarko

Buljan Frano

Vučićević Ivica

Buljan Slavica

Vuličević Ivo

Buntjelić Nila

Žarak Ana

Burum Florija

Ban Jele

Burum Ivan

Bošnjak Nadica

Burum Ivo

Brailo Ive

Burum Izidor

Bratoš Anica

Burum Nada

Ćorak Ruža

Butigan Janja

Ćosić Veselko

Bužić Anka

Ćosić Zrinka

Crnjac Ivan

Dlaka Ivanka

Crnjac Katarina

Dražić Terezija

Crnjac Miljenko

Điković Merica

Cvjetković Ana

Đurasović Ruža

Cvjetković Radmila

Đurasović Vice

Ćorić Antonija

Filippi Klara

Đurić Jelena

Harmat Anđa

Đurić Nikola

Hidža Luce

Đurović Marija

Jemo Cvijeta

Franušić Paula

Jovanović Marija

Glasnović (Čeović) Ana

Jović Mara

Handabaka Bruno

Juroš Marija

Handabaka Gjaja Ivana

Koncul Anđa

Hidža Ivo

Konjevod Jozo

Hrnkaš Bosiljka

Konjevod Mara

Jemo Danijela

Koprivec Neda

Jemo Ivanka

Korda Manda

Jerkunica Dragomir

Koštro Stane

Jerkunica Slavica

Kralj Jela

Jović Suzana

Krešić Miljenka

Jukić Silvija

Krkić Magdalena

Jurković Janja

Lazić Dragan

Kalauz Maro

Lazić Mila

Kalauz Vedrana

Lobaš Ane

Karlić Nikoletta Marie

Lobaš Đive

Karlić Renata

Lučić Julka

Kaznačić Mario

Luić Ane

Knezović Tino

Ljubišić Jela

Kolar Ivana

Macan Pere

Krkić Vesna

Martinović Tanja

Kusalić Marija

Martinović Vida

Lakić Natalija

Maškarić Stošija

Lakić Nikša

Matić Stana

Lobrović Ane

Matović Stijepo

Lujo Ana

Mihočević Kate

Lujo Nine

Mihočević Sandra

Majić Marica

Mihović Mato

Majkovica Renata

Miloš Ruža

Marić Ivana

Mitrović Ermina

Marić Toni

Musladin Marija

Marić Maro

Njirić Hanna

Matušić Željka

Njirić Vesna

Mihač Luce

Pavlović Mirjana

Mihaljević Mihaela

Putica Mirjana

Mihović Slavka

Radelj Luce

Mijović Gordana

Radić Ivanka

Miloš Anka

Radman Mare

Miloš Berta

Raguž Matilda

Muhoberac Anka

Šabić Senka

Mustapić Ljiljana

Šamić Ruža

Mustapić Nada

Šimunović Štefe

Nenadić Ana

Škarica Luce

Obradović Ivanka

Turkalj Đive

Perić Irena

Vukojević Agata

Perović Ankica

Vuletić Mare

Prkačin Blaženka

Zedniček Marija

Puljić Jozo                      

Zvone Marija